АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋИХ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ВОЈВОДИНИ

Извештајем су обухваћена предузећа на територији Војводине која обављају делатност управљање отпадом. Таквих предузећа у раду је 106. Од свих функција које обухватају делатност управљања отпадом, нпр. сакупљање, транспорт, сепарација, рециклажа, третман и одлагање, највише је оних предузећа чија је функција сакупљање и транспорт различитих врста отпада.

Преузмите комплетан документ:

АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋИХ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ВОЈВОДИНИ

Comments are closed.