АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У ВОЈВОДИНИ И ЕУ

Наредни извештај даје приказ наставних предмета на Високошколским установама у Војводини који у плановима и програмима својих предмета обухватају тематске области везане за управљање отпадом. Извештај даје прегледну анализу, а сви детаљи су дати у прилозима.

Преузмите комплетан документ:

АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У ВОЈВОДИНИ И ЕУ

Comments are closed.