КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У ВОЈВОДИНИ И ЕУ

Проценат студијских програма на којима се обрађује тематика управљање отпадом кроз предмете на основним студијама је 0,02 %, на специјалистичким студијама 0,28 % и на докторским студијама 0,95 % у Војводини док је тај проценат у земљама чланицама ЕУ на основним студијама 1,71 % на мастер студијама 0,03 % и на докторским студијама 0,44 %.

Преузмите комплетан документ:

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У ВОЈВОДИНИ И ЕУ

Comments are closed.