Category Archives: News

У склопу пројекта WaMPPP, организована је посета студената Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду Техничком универзитету у Острави, Република Чешка. Посета је имала радни карактер и трајала је у периоду од 22.05.-09.06.2017. Циљ посете је био проширење и осавремењивање знања студената одсека Заштите из области управљања отпадом. Технички …

Проценат студијских програма на којима се обрађује тематика управљање отпадом кроз предмете на основним студијама је 0,02 %, на специјалистичким студијама 0,28 % и на докторским студијама 0,95 % у Војводини док је тај проценат у земљама чланицама ЕУ на основним студијама 1,71 % на мастер студијама 0,03 % и …

Извештајем су обухваћена предузећа на територији Војводине која обављају делатност управљање отпадом. Таквих предузећа у раду је 106. Од свих функција које обухватају делатност управљања отпадом, нпр. сакупљање, транспорт, сепарација, рециклажа, третман и одлагање, највише је оних предузећа чија је функција сакупљање и транспорт различитих врста отпада. Преузмите комплетан документ: …

Наредни извештај даје приказ наставних предмета на Високошколским установама у Војводини који у плановима и програмима својих предмета обухватају тематске области везане за управљање отпадом. Извештај даје прегледну анализу, а сви детаљи су дати у прилозима. Преузмите комплетан документ: АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ …